Kategorier
Publicerat

Om att få jobbet gjort

Av Britta

Fd. kommunalråd i Arjeplogs Kommun. Modererar samtal, räknar och utreder, leder processer, spanar på samtiden, skriver krönikor och tar styrelseuppdrag.

Man får tycka vad man vill om lobbyverksamhet. Man får tycka vad man vill om internationella samarbeten. Man får tycka vad man vill om folk som reser till ett annat land för att finnas där det är viktigt att vara.

Men.

Det viktigaste måste vara att få jobbet gjort.

Utan det arbete som länen i norra Sverige gjort i EU:s arktiska politik hade Norrbotniabanan aldrig fått den finansiering från EU som nu gör att bygget börjar. Vi hade aldrig varit där utan det. 

Detsamma gäller de extra regionalfondsmedlen till norra Sverige som vi stridit för och som exempelvis byggt ut bredband och skapat medel för samverkan för turismnäringen i hela norra Sverige, Finland och Norge.

Vi har funnits på plats i Bryssel och NSPA (de nordiska glesbefolkade områden) är nu erkända som en uttalad samverkanspart för EU.

Är det någon som tror att det är ett resultat av tur?

Men. Igen.

Det är viktigt att norra Sverige nu lever upp till EU:s förväntningar att vi ska delta aktivt i den nya arktiska policyn – som vi i så hög grad medverkat till – om det ska bli några fler såna satsningar i våra regioner. Vi behöver visa att vi är glada för stödet från EU men också fortsätta vara med i diskussioner om vad EU önskar. 

Vi är regioner i världen och mitt i en grön omställning som drivs väldigt mycket av EU och med stöd från EU, inte minst med pengar från den nya fonden: ”Just Transition Fund”. Vår industris klimatomställning hänger ihop med det.

Det är det som EU Arctic Forum handlar om. Vi får en chans att träffa viktiga aktörer öga mot öga. Det första EU Arctic Forum hölls i Umeå, idag är vi i Bryssel, nästa gång kanske i Finland.

Vi måste visa engagemang för att få EU.s engagemang. Och för att få deras hjälp även med våra frågor på nationell nivå, som vi annars ofta saknat. I annat fall kanske vi inte finns med på kartorna nästa gång när andra tar för sig.

Hur kan då Region Norrbotten gå i baklås och hindra sina tjänstepersoner från att komma hit och delta, hålla ihop sekretariat för de fyra nordligaste länet, agera som talare och som ledare av workshops? Allt planerat noggrant. Allt förberett. Och så PANG. ”nej, ni får inte åka”.

Tror någon att vi fick ett ökat anseende nu? Någon? Vi som är här från Norrbottens Kommuner får bära regionens frågor också – som om vår region inte är intresserade av att utveckla – just – regionen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *