Om mig

Civilekonom, företagare och tidigare kommunalråd. Jag jobbar numera med uppdrag inom styrning, ledning och strategiskt arbete.

Under hösten -20 avslutade jag mitt 11 år långa värv som kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog. Då öppnade sig möjligheten att ägna mig åt styrelsearbete och korta eller långa andra uppdrag.

Min civilekonomutbildning är grunden till mitt yrkesliv. Jag är trygg med vad jag kan, vad jag borde kunna och vad jag inte kan – och jag är öppen för förslag från alla branscher. 

Jag är genuint besjälad av att (särskilt små) kommuner och företags ledningar ska ha bättre förutsättningar och stöd att fatta svåra beslut. Jag vill bidra med mina erfarenheter till dem som behöver det, där jag kan göra störst nytta.

Jag har gedigen erfarenhet från styrelsearbete och som styrelseordförande. Jag har alltid varit noga med att separera politik från verksamhet och styrelsearbete från verkställighet. Jag leder med tillit och genom ansvar. Jag är ofta den som ställer de besvärliga frågorna för att både klura ut och belysa för vem vi gör det vi gör, och varför. Min erfarenhet säger mig att svåra eller komplicerade beslut blir enklare om man ser strukturen och vart man är på väg och är tydlig med det.

Jag är känd för att vara tydlig. Jag söker alltid upp människor där de är för att kunna ta frågor vidare och skapa trygghet kring de beslut som måste fattas. Jag är pedagogisk och har jobbat en hel del med utbildning till små företag inom det ekonomiska området. Att förklara svåra sammanhang och komplicerad information på ett lättfattligt sätt är en av mina starkaste sidor.

Jag är allmänbildad och intresserad av min omvärld. Jag läser på, sätter mig in i och sätter en stor stolthet i att lära mig mycket och kunna mycket. Det använder jag också i min omvärldsbevakning där jag har ögonen på vad som håller på att hända och vad vi borde göra med den informationen.